Jen 22% uživatelů sluchadel je informováno

 o doplňcích pro lepší slyšení od svého lékaře

Back to top button