Vyhláška

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v §8 stanoví, že“..prostory pro shromažďování 50 a více osob nebo každé ozvučení či překladatelský servis kin, divadel a sálů musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby..“.

Nevíte, jak toto ustanovení splnit kvalitně a s minimálními náklady?

Unie neslyšících Brno Vám nabízí řešení na klíč, poradenský servis, změření a seřízení stávajících zařízení a další služby z tohoto oboru. Působnost po celé ČR i v dalších zemích EU.

Mám povinnost mít indukční smyčku?

Vyhláška MMR č.398/2009 sb. stanoví, že prostory pro shromažďování 50 a více osob nebo každé ozvučení či překladatelský servis kin, divadel a sálů musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Spadáte-li do této kategorie, musíte indukční smyčku instalovat. V ostatních případech je instalace indukční smyčky vstřícným gestem obchodníka, pořadatele různých akci apod. vůči nedoslýchavým zákazníkům, návštěvníkům, divákům.

Indukční smyčky nejsou indikovány pro osoby s úplnou hluchotou, protože pro ně nemají význam. Indikace je u osob, jejichž ztráta sluchu leží mezi 21 až 90 dB v lepším uchu.

Proč používat indukční smyčky ?

Indukční smyčka je účinnou a relativně levnou asistivní technologií, která eliminuje komunikační bariéru mezi osobami sluchovým postižením (nedoslýchavými) a intaktní populací. Vzhledem k tomu, že podle dostupných statistik se sluchové postižení týká cca 6% osob, jedná o poměrně početnou skupinu, která má právo, aby její omezený přístup k informacím byl pomocí současných i budoucích asistivních technologií eliminován v maximální možné míře.

 

Průvodce užívání indukčních smyček v praxi

Zevrubné informace, jak používat indukční smyčky v praxi, najdete v záložce Indukční smyčky (viz MENU na horní liště)

Instruktážní videa

4080_bcffda552e 4079_bcffda552e 4080_bcffda552e

Indukční smyčky

Nádraží

Policie

4084_bcffda552e 4083_bcffda552e 4082_bcffda552e

Tramvaj

Domácí intercom

Výtah

Instruktážní videa byla natočena v rámci projektu programu Erasmus+ „Vzdělávání dospělých v oblasti asistivních technologií pro osoby se sluchovým postižením“ číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA204-048059 jehož koordinátorem je UNB, více na www.assist-unb.cz.

I NESLYŠÍCÍ MAJÍ PRÁVO SLYŠET !

VÁŠ SPOLEHLIVÝ ODBORNÝ PARTNER V OBLASTI INDUKČNÍCH SMYČEK A DALŠÍCH ASISTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO NESLYŠÍCÍ

 

Indukční smyčka pro domácnost

Zesilovací systém zvuku s indukční smyčkou, rádiový přenos s indukční smyčkou, bezdrátový poslech zvuku, přenos zvuku přes indukční smyčkou, další …

Přepážkové / Prostorové

Pro prostory přepážek, menší kanceláře a prostory, pro místnosti, auto taxi nebo menší prostory, do výtahu nebo interkom, další …

Zesilovací systém zvuku s indukční smyčkou, rádiový přenos s indukční smyčkou, bezdrátový poslech zvuku, přenos zvuku přes indukční smyčkou, další ...

RF poslech indukční smyčky

Indukční smyčka ke sluchadlům, inteligentní přijímač, universální sluchátkový přijímač, RF systém pro použití, další …

Měření magnetického pole indukční smyčky

Testovací přijímač indukční smyčky, měření intenzity magnetického pole, řešení pro měření, označuje funkčnost indukční smyčky, další …

Co je to indukční smyčka, k čemu se používá, …

Pro uživatele sluchadla je porozumění hlasu přijímanému mikrofonem sluchadla závažným každodenním problémem. Mikrofon totiž kromě hlasového sdělení zachycuje i rušivé hluky z okolí mluvčiho. Lidské ucho, pokud je plně funkční, má schopnost ruchy, které jsou v prostoru, kde probíhá komunikace, filtrovat a vnímat jenom ty užitečné. Sluchadlo tuto schopnost nemá.

Řešením může být indukční smyčka v případech, kdy se sluchadlo používá v prostředí s vnějšími rušivými zvuky a ozvěnami, nebo když má sluchově postižený slyšet vzdálené nebo zkreslené zvuky a porozumět jim.

Indukční smyčka je elektronickým zařízením, které účinně snižuje komunikační barieru mezi osobami se sluchovým postižením a intaktní populací. Jeho správný název je audio-frekvenční smyčkový zesilovací systém. Indukční smyčky byly vyvinuté s cílem usnadnit sluchově postiženým osobám příjem zvukových informací a zlepšit jejich srozumitelnost. Prostory vybavené indukčním smyčkovým zesilovacím systémem jsou označené mezinárodně přijatým grafickým symbolem.

 

Back to top button