Městská policie Brno

Bezbariérovost Městská policie Brno...

Mětská policie v Brně:

Bezbariérovost Městská policie Brno

Nedoslýchaví návštěvníci prostor Městská policie Brno mohou využívat funkce indukčních smyček, které jsou  zde nainstalované:

Poradenské centrum MP Brno, Křenová 4

Projednávání přestupků MP Brno, Křenová 4, 1.patro

Ředitelství MP Brno, Štefáníkova 112/43

Back to top button