Vyhláška

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v §8 stanoví, že „..prostory pro shromažďování 50 a více osob nebo každé ozvučení či překladatelský servis kin, divadel a sálů musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby..“.

Nevíte, jak toto ustanovení splnit kvalitně a s minimálními náklady?

Unie neslyšících Brno Vám nabízí řešení na klíč, poradenský servis,
změření a seřízení stávajících zařízení a další služby z tohoto oboru.
Působnost po celé ČR i v dalších zemích EU.

Back to top button