Základní informace o přepážkových indukčních smyčkách

Co je to indukční smyčka?

Indukční smyčka, v zahraničí nazývaná Induction loop nebo T-loop, je asistenční poslechový systém, který poskytuje přístup ke zvukovým informacím osobám se sluchovým postižením. Zvukový signál přenáší pomocí proměnlivého elektromagnetického pole přímo do sluchadel bez šumu a jiných rušení na pozadí. Přítomnost indukční smyčky by měla být vždy označena touto značkou:

Během posledních 25 let se indukční smyčky rozšířily v Evropě – zejména ve Skandinávii a v Austrálii. Jejich využití ale stoupá i v USA a Kanadě. Díky vysoké účinnosti a relativně snadné instalaci i obsluze je jejich používání ve veřejných prostorách i u přepážek různých institucí v řadě zemí podporováno zákonem.

Jak funguje přepážková indukční smyčka?

Způsob, jakým funguje přepážková indukční smyčka, je poměrně jednoduchý. Vysvětlíme ho na příkladu, který je schematicky znázorněn na obrázku.

1. Zdroj zvuku, v tomto případě hlas pracovnice za přepážkou, je zachycen mikrofonem umístěným blízko jejich úst. Tím jsou potlačeny případné rušivé hluky.

2. Zvukový signál přeměněný v mikrofonu na elektrický se přenese do smyčkového zesilovače. Ten elektrický signál modulovaný původním zvukovým zdrojem zesílí a napájí indukční smyčku. Smyčka je obvykle měděný drát instalovaný v prostoru přepážky, který indukuje do prostoru modulované magnetické pole.

3. Indukční smyčka u přepážkových aplikací bývá umístěna na panelu pod stolem přepážky nebo na přepážce.

4. Magnetické pole generované smyčkou je zachyceno sluchadlem uživatele. Konkrétně cívkou, která bývá označována jako T-cívka (v minulosti se používala pouze ke zprostředkování telefonních hovorů – proto označení „T“). V této cívce magnetické pole vyvolává modulovaný elektrický signál, který je přenášen na zvukové reprodukční zařízení ve sluchadle.

Sluchadlo přizpůsobuje zvuk podle individuálního nastavení sluchadla konkrétním potřebám každého jednotlivce. Původní zvukový podnět je tak přenesen do zvukovodu uživatele bez rušivého hluku v pozadí v celém frekvenčním spektru nutném pro srozumitelný příjem řeči.

Jak vidno, používání systému indukční smyčky u přepážek je jednoduché. Jediný úkon, který musí nedoslýchavá osoba udělat, je přepnout sluchadlo do polohy T. Nejsou nutné žádné speciální drahé přijímače, nedoslýchavý uživatel sluchadla nemusí používat doplňující bezdrátové aplikace atd.

Back to top button