Informace z oblasti Bezbariérového užívání staveb

V této rubrice naleznete aktuální i průběžné informace z oblasti bezbariérového užívání staveb...

Obecný odkaz: Informace z oblasti bezbariérového užívání staveb

Dokumenty ke stažení:

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/informace-a-aktuality/stavebni-rad/informace-z-oblasti-bezbarieroveho-uzivani-sta-(1)

1. Nový příspěvek: Indukční smyčka pro nedoslýchavé osoby

Dokument obsahuje aplikaci příslušných ustanovení bezbariérové vyhlášky a uživatelský popis.

Dokumenty ke stažení:

http://www.mmr.cz/getmedia/19b0ae33-1bb8-4a1b-b63f-11c19e9b4f27/Indukcni_smycka.docx.aspx

2. Nový příspěvek: Seznam ČSN k vyhlášce č. 398/2009 Sb. – aktualizace 2018

Pro usnadnění aplikační praxe odbor stavebního řádu MMR ČR vede seznam českých technických norem, který je uspořádán podle jednotlivých ustanovení vyhlášky obsahujících odkazy na normové hodnoty. Dosavadní seznam ČSN k bezbariérové vyhlášce byl zveřejněn již před pěti lety. Odbor stavebního řádu MMR provedl kontrolu všech jeho údajů. Seznam je stále aktuální. Údaje se věcně nemění. Soubor 2018 je v sekci Ministerstvo – Stavební právo – Právo a legislativa – Normy ČSN a související informace.

Dokumenty ke stažení:

http://www.mmr.cz/getmedia/e0adb6e7-1813-4a62-b263-a7c9975e8b93/398-2009_CSN_k2018_05.doc

3. Nový příspěvek: Mapování přístupnosti prostředí – aktualizace 2018

Dokument Mapování 2016 byl nahrazen dokumentem Mapování 2018.

Materiál Mapování přístupnosti prostředí připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR (MD), Pracovní skupinou pro jednotnou metodiku mapování a kategorizace přístupnosti prostředí (pracovní skupina), Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) a Asociací organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP). Tento materiál doporučuje a sjednocuje postupy pro činnosti v oblasti mapování přístupnosti prostředí s působností pro celé území České republiky.

Aktualizace 2018 dle úkolu z usnesení vlády obsahuje především doplnění mapování z hlediska osob se zrakovým a sluchovým postižením. V úvodu je zpřesněn uživatelský aspekt. Do bodu 1 byla doplněna dílčí informace o nové klasifikaci přístupnosti tras a komunikací. Podklad připravila pracovní skupina. Bod 2 je rozdělen adresněji na osoby nevidomé a slabozraké. Seznamy prvků určených k mapování z hlediska osob se zrakovým postižením jsou podrobnější. Detailní řešení bylo konzultováno se SONS. Obdobně bod 3 je rozdělen adresněji na osoby neslyšící a nedoslýchavé. Seznamy prvků určených k mapování z hlediska osob se sluchovým postižením jsou podrobnější. Detailní řešení bylo konzultováno s ASNEP. Bod 4 nově obsahuje problematiku zveřejňování informací o stávajícím stavu zpřístupňování železničních stanic a zastávek. Podklady připravilo MD. Závěrečné shrnutí obsahuje nový souhrnný přehled k mapování z hlediska osob s omezenou schopností orientace, tj. osob se zrakovým a sluchovým postižením.

Dokumenty ke stažení:

http://www.mmr.cz/getmedia/234a236d-7459-4f7e-b06a-0a1df444fda9/mapovani_2018.docx.aspx?ext=.docx

Back to top button