Legislativa

Symboly pro identifikaci telekomunikačních zařízení pro neslyšící a nedoslýchavé

Symboly pro identifikaci telekomunikačních zařízení pro neslyšící a nedoslýchavé

    Stažení k souboru PDF: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301400_301499/301462/01.01.01_60/en_301462v010101p.pdf
Informace z oblasti Bezbariérového užívání staveb

Informace z oblasti Bezbariérového užívání staveb

Obecný odkaz: Informace z oblasti bezbariérového užívání staveb Dokumenty ke stažení: https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/informace-a-aktuality/stavebni-rad/informace-z-oblasti-bezbarieroveho-uzivani-sta-(1) 1. Nový příspěvek: Indukční smyčka pro nedoslýchavé osoby Dokument…
Vyhláška č. 398/2009 Sb

Vyhláška č. 398/2009 Sb

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb VYHLÁŠKA č. 398/2009 Sb.…
Mezinárodní norma IEC 60118-4

Mezinárodní norma IEC 60118-4

Mezinárodní norma IEC 60118-4: 2014 + A1: 2017 se vztahuje na systémy indukčních smyček, které vytváří střídavé magnetické pole na…
Nové technické specifikace pro interoperabilitu o přístupnosti železničního systému v EU

Nové technické specifikace pro interoperabilitu o přístupnosti železničního systému v EU

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „bezbariérová…
Nařízení komise (EU) č. 1300/2014

Nařízení komise (EU) č. 1300/2014

O technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou…
Back to top button