Proč, kde, jak a pro koho instalovat indukční smyčky

Indukční smyčka je zařízení, které osobám se zbytkem sluchu umožňuje plnohodnotný poslech v nejrůznějších situacích, ve kterých samotné sluchadlo nestačí.

Jak pomáhají indukční smyčky sluchově postiženým?

Indukční smyčka je kompenzační pomůcka pro nedoslýchavé, která se používá pro usnadnění komunikace s těmito osobami. Indukční smyčky mohou být trvale zabudované nebo přenosné. Pracují tak, že zvuk přijímaný z nějakého zdroje, například z televize, telefonu, přehrávače apod., je vyzařován do prostoru ve formě proměnlivého magnetického pole modulovaného podle vstupního signálu. Toto pole je přes speciální obvody sluchadla označované nejčastěji jako „Téčko“ nebo „Cívka“ přijímané a zpracované do zvukové frekvence slyšitelné pro uživatele sluchadla.

Kdo využívá indukční smyčky?

Především sluchově postižení, kteří pro kompenzaci svého handicapu nosí sluchadla, nebo jsou vybavení kochleárním implantátem. Lidé s postižením sluchu si stěžují na špatnou srozumitelnost mluveného slova ve veřejných prostorách a všude tam, kde se vyskytuje akustické rušení okolí. Příkladem jsou velká obchodní centra, banky, pošty, konferenční místnosti, nádražní haly atd. Pokud jsou v takovýchto místech nainstalovány indukční smyčky, zmíněné problémy odpadají. Příkladem může být hlášení rozhlasu na nádraží. Tam bývá díky velkému rušení jinými zvuky srozumitelnost pro osoby se sluchovým postižením velmi špatná. Dobře vyprojektovaná a instalovaná indukční smyčka tento problém účinně řeší. Lidé, kteří ke komunikaci potřebují sluchadla, přestanou mít pocit izolovanosti a nedostatku informace.

Proč instalovat indukční smyčky?

Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb. v §8 stanoví, že „prostory pro shromažďování 50 a více osob nebo každé ozvučení či překladatelský servis kin, divadel a sálů musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby“. Poskytovatelé různých služeb, obchodníci a pořadatelé sportovních a kulturních akcí instalací indukčních smyček nejen plní zákonem stanovenou povinnost ale zvyšují úroveň služeb pro zákazníky a činí tak své služby a zboží pro své nedoslýchavé klienty dostupnějším. Tím získávají nejen přímý prospěch ve formě zvýšeného počtu klientů se sluchovým postižením, ale současně jako bonus získávají příznivou publicitu a zlepšené povědomí o firemní značce (zlepšení image ve vztahu k naplňování principů CSR).

Kde je vhodné používat indukční smyčky?

 • Dopravní terminály
  Letiště, nádraží, tramvajové a jiné prostředky hromadné dopravy, parkoviště.
 • Dopravní prostředky
  Tramvaje, autobusy, vlaky, taxi a jiné prostředky přepravy osob.
 • Veřejné budovy
  Divadla, kina, koncertní a přednáškové sály, stadióny, sportoviště, kostely.
 • Kontaktní body
  Recepce, informační stánky, kontaktní místa.
 • Pracoviště
  Konferenční a poradní místnosti, kanceláře open space
 • Byty
  Obývací pokoje a další místnosti kde se sleduje TV a telefonuje.
 • Školy
  Posluchárny a učebny.
 • Další místa
  Všude tam kde se šíří zprávy pomocí místního rozhlasu, kde jsou v provozu zabezpečovací hlasové systémy – například požární zvukové a hlasové varovné systémy.

Kde není vhodné používat indukční smyčky?

 • Tam, kde je značný hluk snižující srozumitelnost jakékoliv hlasové zprávy
 • Tam, kde nelze nainstalovat kabel indukční smyčky
 • Tam, kde dochází k rušení indukční smyčky elektromagnetickým smogem (ten může být generován např. elektrickými kytarami, bezdrátovými dynamickými mikrofony v pásmu, ve kterém pracují i indukční smyčky, apod.

Jak indukční smyčka pracuje

Systém indukční smyčky posílá do sluchadla zvukový signál prostřednictvím magnetického pole, které obvody sluchadla přijmou, zpracují, zesílí a pošlou do ucha majitele sluchadla. Přenos zvuku přes magnetické pole sníží zvukový šum na pozadí a tím i akustická zkreslení a majiteli sluchadla tak zajistí lepší srozumitelnost poslechu.

Tento obrázek znázorňuje funkci sálové indukční smyčky:

 • 1 – Audio vstupy. Zvuk od zvukového zdroje, v tomto případě řeč od přednášejícího je přijímán prostřednictvím mikrofonu a posílána do zesilovače indukční smyčky 2.
 • 2 – Zesilovač posílá signál do smyčky nebo do série indukčních smyček. Signál prochází přes nestíněný kabel a vytváří kolem něho souvislé magnetické pole 4 modulované podle vstupního signálu.
 • 5 – Většina sluchadel má ve svém těle kromě dalších obvodů i malou cívku 6, která snímá uvedené magnetické pole, zpracovává ho a posílá přes další obvody sluchadla už jako slyšitelný zvuk do ucha majitele sluchadla.
Back to top button