Provizorní indukční smyčka v sále Břetislava Bakaly

Provizorní indukční smyčka během festivalu „Jeden svět“.

Back to top button