Průvodce užívání indukčních smyček v praxi

Proč používat indukční smyčky?

Každý den potřebují lidé se sluchovým postižením na různých místech stejně kvalitní informace, k jakým mají přístup jejich slyšící spoluobčané. Bohužel jejich postižení jim v tom často brání. Týká se to především míst, kde jsou informace sdělovány zvukovou formou. Např. přednáškové sály, divadla, letiště, nádraží, úřady, pošty, různá prodejní místa, a pokladny atd. V této věci nepomáhá ani sluchadlo, které nedoslýchavé osoby často používají..Ačkoliv současná moderní zvuková technika je schopna poskytnout nerušenou hlasovou komunikaci i na obrovské vzdálenosti, je sluchadlo primárně určeno pro dorozumívání na blízko – pro rozhovor mezi dvěma lidmi. Nedoslýchavý člověk při použití sluchadla často čelí rušení zvukového pozadí, špatné srozumitelnosti druhého řečníka, příliš velké vzdálenosti mezi komunikujícími osobami a dalším nepříznivým vlivům. Ještě horší je situace u zvukoyých informací z jiných zdrojů. Např. nádražní rozhlas, projev řečníka v přednáškovém sále, divadelní představení atd. Hlasové informace, které sluchově postižení lidé dostávají, mají v takových případech nedostatečnou informační hodnotu v porovnání s tím, co získává dobře slyšící člověk. Poskytovatel informačních služeb by měl proto provést taková opatření, aby kvalita zvukových informací měla stejnou informační hodnotu pro všechny klienty.

Podle dostupných údajů má 15% světové populace nějaký sluchový handicap a přibližně každý čtvrtý člověk z této zmiňované skupiny se neobejde bez sluchadla. Tato početně nemalá skupina znevýhodněných občanů má podporu v antidiskriminační legislativě, která nařizuje poskytovatelům služeb spojených se zvukovou informací, aby prostřednictvím technických prostředků zajistili maximální srozumitelnost i občanům s poruchou sluchu. Pro tento účel je nejvhodnějším řešením technologie indukčních smyček, která nevyžaduje rozmisťování žádných dodatečných příjímacích či reprodukčních zvukových aparatur. Obvody na příjem signálu přes indukční smyčku jsou dnes součástí každého sluchadla a zprostředkují svému uživateli dostatečně silný a nerušený poslech. Výkonnost indukčních smyček je dána normou IEC 60118-4. Aby byla zachována plná funkčnost instalovaného indukčního systému, je nutno se při jeho projektování a instalaci řídit touto normou.
Poskytovatelé služeb, kteří neplní svou povinnost vůči sluchově postiženým osobám minimálně v rozsahu stanoveném českými a evropskými zákonnými normami, se vystavují možným sankcím ze strany kontrolních orgánů.

Příklady pro různé způsoby instalace indukčních smyček

Níže uvedená řešení jsou pouze zjednodušené modely skutečných aplikací prováděných v praxi. Řada řešení vyžaduje náročnější projektový přístup i technické vybavení a zabezpečení. Aby instalovaný indukční systém splňoval veškeré požadované parametry, nelze vycházet jen a pouze z rozměrů plochy, na které bude indukční smyčka vytvářet magnetické pole, ale je nutno vzít v úvahu i další parametry, které mají vliv na kvalitu šířeného magnetického pole. Např. železobetonové konstrukce, které pohlcují část elektromagnetického vlnění, rušení elektrickými přístroji apod.

Použitá zkratka: IS = indukční smyčka

Příklad instalace smyčky —– Typ zesilovače indukční smyčky —– Provedení smyčky
Konferenční místnost, nebo  prostor pro komunikace typu face to face Přenosný stolní zesilovač IS Přenosný systém
Maloobchodní prodejní místo Zesilovač IS pevně přichycený na prodejní přepážce, pokladně nebo pultu Vícenásobná překryvná indukční smyčka vyrobená na zakázku
Recepce nebo zákaznický servis Zesilovač IS pevně přichycený na služebním pultu v místě servisu nebo recepce Vícenásobná překryvná indukční smyčka vyrobená na zakázku
Místo osobního bankéře, nebo bezpečnostní okénko Zesilovač IS pevně přichycený na služebním pultu daného místa, nebo in line – duplexního interkomu Vícenásobná překryvná indukční smyčka vyrobená na zakázku
Malá místnost s nejkratší délkou stěny menší než 4 metry Jednofázový zesilovač IS typu Perimetr(obvodová smyčka)
Místnost s nejkratší délkou stěny menší než 15 metrů postavená bez použití konstrukční oceli Jednofázový zesilovač IS typu Perimetr

(obvodová smyčka)

Místnost s nejkratší délkou stěny menší než 15 metrů postavená bez použití konstrukční oceli a bez prostoru pro elektrické přístroje Jednofázový zesilovač IS typu Cancellation
Místnost s pevným sezením a s nejkratší délkou stěny menší než 15 metrů postavená za použití moderní konstrukční oceli Jednofázový zesilovač Jednoduché fázové pole (viz technické řešení č. 8)
Místnost s nejkratší délkou stěny větší než 4 metry postavená za použití moderní konstrukční oceli Dvojitý fázový zesilovač nebo dva zesilovače s konfigurací Master / Slave a 90 ° fázovým posuvem Nízkoztrátové vícesmyčkové fázové pole
Zasedací místnost s nejkratší délkou stěny větší než 4 metry postavená za použití moderní konstrukční oceli Dvojitý fázový zesilovač nebo dva zesilovače s konfigurací Master / Slave a 90 ° fázovým posuvem a s linkou in-line konferenčního systému Nízkoztrátové vícesmyčkové fázové pole
Místnost s nejkratší délkou stěny větší než 4 metry postavená za použití moderní konstrukční oceli a s prostorem pro elektrické přístroje Dvojitý fázový zesilovač nebo dva zesilovače s konfigurací Master / Slave a 90 ° fázovým posuvem Dělené nízkoztrátové vícesmyčkové fázové pole
Místnost s nejkratší délkou stěny větší než 4 metry postavená za použití moderní konstrukční oceli a s další blízko uloženou IS v horizontální nebo i vertikálním směru Dvojitý fázový zesilovač nebo dva zesilovače s konfigurací Master / Slave a 90 ° fázovým posuvem Dělené nízkoztrátové vícesmyčkové fázové pole

Tabulka byla zpracována na základě podkladů firmy Ampetronic*).

Technologie indukčních smyček sice nepatří mezi poslední výkřiky techniky, protože vznikla již před desítkami let. Ale ve své základní podobě je velmi jednoduchá a účinná. Proto její využívání lze doporučit i v současné době. Složitější indukční systémy ale vyžadují dodržování normy IEC 60118-4. Z toho vyplývá, že každý kdo míní projektovat, navrhnout, nebo nainstalovat indukční smyčku, musí znát a dodržovat parametry výše uvedeného technického předpisu, zvláště té části, která specifikuje pojmy jako je intenzita pole, kmitočtová odezva, šum pozadí a také způsoby testování indukčních smyček. Je nutno mít na pamětí, že pokud IS nefunguje podle požadavků normy IEC 60118-4 nefunguje správně!

Pokud hledáte optimální řešení indukční smyčky pro vaši provozovnu, hotelovou recepci, sál, sportovní halu, prostředky hromadné dopravy apod., obraťte se na Unii neslyšících Brno z.s., která se dané problematice věnuje více než 15 let a má na svém kontě stovky plně funkčních aplikací. Kontakt a bližší informace najdete v odpovídajících záložkách těchto webových stránek

*)Základní informace o značce Ampetronic, podle jejichž podkladů byl tento materiál zpracován.
Britská firma Amptetronic byla založena v roce 1987 panem Leonem Pietersem, který byl vysoce kvalifikovaný inženýr a současně místní anglikánský kazatel. Ve své kazatelské praxi viděl, že mluvené slovo je potřeba předat všem členům jeho církevní komunity v maximálně srozumitelné formě a začal pracovat na vývoji systémů kvalitních indukčních smyček. Firma Ampetronic se proto od svého založení profiluje jako přední technologický inovátor, designér a výrobce indukčních smyček nejen pro anglickou klientelu, ale díky svým obchodním zastoupením pomáhá sluchově postiženým lidem v mnoha zemích po celém světě a nově nyní prostřednictvím Unie neslyšících Brno i v České republice.
Další výrobce, projektanty a dodavatele indukčních smyček najdete m.j. na stránkách asociace výrobců a distributorů indukčních smyček IHLMA – http://ihlma.org/list-of-members.

Back to top button